Storytelling

Storytelling - jak opowiadać o marce?

Spis treści

Neurocopywriting a przetwarzanie informacji

Historia opowiedziana w odpowiedni sposób może mieć potężny wpływ na odbiorców. Przekazanie informacji tak, aby były interesujące i zrozumiałe pozwala je lepiej zapamiętać, a możliwość identyfikacji z bohaterem historii powoduje, że odczuwamy podobne emocje. Dlaczego tak się dzieje? Jakie procesy zachodzą w naszym mózgu podczas przetwarzania informacji? Jak storytelling może pomóc w budowaniu wizerunku i zwiększaniu zaangażowania i konwersji? I w końcu jaki to ma związek z NLP – programowaniem neurolingwistycznym?

W dzisiejszym wpisie postaramy się poszukać odpowiedzi na powyższe pytania.

Na początku skupimy się jednak na tym, jak funkcjonuje nasz mózg w obszarach odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji i podejmowanie decyzji. Kluczowy jest tutaj sposób, w jaki nasz mózg czyta treści oraz jak postrzega i interpretuje informacje.

 

jak mózg przetwarza informacje?

Okazuje się, że podczas czytania mózg znajduje się w ciągłym działaniu, a myślenie jest dla niego bardziej męczące niż nam się wydaje. Proces czytania rozpoczyna się od pobrania informacji i przekazania ich do ośrodkowego układu nerwowego. W tym samym czasie – niemal równolegle następuje interpretacja i podjęcie decyzji dotyczącej działań. Proces przetwarzania informacji jest wielopłaszczyznowy i wieloetapowy: od filtracji, przez interpretację i analizę do podjęcia decyzji. Dodatkowo proces ten przebiega bardzo szybko i najczęściej bez udziału naszej świadomości. Dzieje się tak dlatego, że w większości przypadków nasz mózg pracuje w systemie szybkiego – tzw. autonomicznego myślenia. Dotyczy ono dobrze znanych nam i powtarzalnych czynności, które doprowadziły do wykształcenia automatyzmów (2 x 2 jest 4) oraz mechanizmów wrodzonych, takich jak strach przed pająkiem lub wężem. Inaczej mózg pracuje w przypadku procesu uczenia się, analizy lub syntezy złożonych informacji, gdy np. musi sięgnąć do danych zapisanych w pamięci i skupić uwagę. Wtedy w mózgu aktywowany jest tzw. system wolnego – świadomego myślenia. Aktywując ten system pozostajemy świadomi naszego myślenia oraz procesu, który ma miejsce.

myślenie autonomiczne vs. świadome

Kluczowe w neurocopywritingu jest zatem odpowiednie „podanie” informacji, tak aby w trakcie procesu czytania aktywować u odbiorcy informacji odpowiednio system szybkiego lub wolnego myślenia. Oczywiście większy wpływ będziemy mieli na czytelnika nieświadomego zachodzących w jego mózgu procesów, a podając informacje w sposób umożliwiający czytelnikowi przetwarzanie w trybie myślenia autonomicznego – zyskamy dużą szansę na to, że osiągniemy zamierzony cel.

Storytelling - technika NLP

Jak w takim razie stworzyć tekst, który do mózgu przemówi? Z pomocą przychodzi tutaj słynne NLP – programowanie neurolingwistyczne, czyli technika wywierania wpływu mająca na celu modyfikowanie działania umysłu odbiorcy. Skupia się ona na związku między funkcjonowaniem sieci neuronalnej w mózgu (dlatego „neuro”) i aspektach językowych (lingwistycznych) oraz na wynikających z tego związku możliwościach wpływania na przetwarzanie informacji przez odbiorcę, a co za tym idzie na „programowanie” jego zachowań.

Copywriterzy od lat wykorzystują techniki neuromarketingowe do tworzenia oddziałujących na zachowania odbiorcy treści marketingowych. Techniki te działają na zasadzie skutecznych wyzwalaczy językowych, które mają spowodować określoną reakcję lub zmianę zachowania albo decyzji. Jednocześnie czytelnik – odbiorca przekazu marketingowego – ulega złudzeniu, że podjęta przez niego decyzja jest jego własną, niczym nie sprowokowaną ani nie wywołaną. Możliwe staje się to wtedy, kiedy przetwarzanie informacji odbywa się na poziomie myślenia autonomicznego. Innymi słowy stosowane techniki, o których szerzej będziemy pisać w kolejnych wpisach – powinny być dla czytelnika niezauważalne, a wnioski i działania, do których napisany tekst miał skłonić – powinien móc uznać za swoje własne – autonomiczne.

Poniżej zaprezentujemy możliwości jakie niesie ze sobą storytelling – technika NLP, dzięki której można zwiększyć konwersję i zaangażowanie czytelników. Na początek definicja: 

Storytelling to technika NLP mająca na celu prezentację produktu / usługi poprzez opowiedzianą HISTORIĘ.

Storytelling a proces przetwarzania informacji

Proces zakupu towarów / usług jest procesem, w który klienci angażują się emocjonalnie, a opowieści od zawsze wpływały na ludzi, przyciągały i skupiały uwagę bardziej niż same opisy produktów lub usług, za którymi nie stała żadna historia. Ludzie uwielbiają historie, szczególnie te, w których sami mogą się odnaleźć i które pozwalają im choć na chwilę uciec od rzeczywistości. Możliwość wejścia w rolę bohatera i znajdowanie odniesień do własnej sytuacji bardzo angażują nasz umysł. Podczas procesu aktywowane są różne części mózgu, dzięki czemu produkt czy usługa, które się za opowiadaną historią skrywają – zostają zapamiętane i działają jak przysłowiowy haczyk. Oczywiście wymyślona historia musi mieć interesującą fabułę i musi się z nią utożsamiać większość czytelników (czyli większość naszych potencjalnych lub obecnych klientów).

Dlaczego zatem umieszczanie danych w kontekście opowieści jest ważne dla naszego mózgu?

Dzieje się tak dlatego, że aktywowane są wówczas te obszary mózgu, które pozostają nieaktywne podczas przetwarzania informacji w formie suchych faktów (czyli podczas dekodowania słów na ich słownikowe znaczenie). Proces przetwarzania historii wywołuje tymczasem w naszych mózgach wiele ciekawych akcji:

sprzężenie neuronowe

Pozwala czytelnikowi zmienić słowa w wirtualne doświadczenia. Zachodzi np. wtedy, kiedy słowa zapachowe (jak „lawenda” czy wanilia) aktywują w mózgu ośrodki zapachowe, tak, że czytelnik odczuwa ich zapach.

mirroring

Lustrzane odbicie: pozwala opowiadającemu na bezpośrednie odtworzenie osobistych doświadczeń u odbiorcy. Ponieważ obszary ruchowe i sensoryczne mózgu są aktywowane przez słowa opisujące akcję i zmysły, opowiadający historię może niemal odzwierciedlić swoją rzeczywistość w mózgu słuchacza, używając tych słów. Kiedy opowiadający historię mózgi słuchaczy dosłownie przeżywają opowiadane wydarzenia i doświadczają podobnej aktywności mózgu.

dopamine

Dopamina jest uwalniana w organizmie czytelnika, gdy odczuwa on silne emocje, dzięki czemu lepiej zapamiętuje historię. Dopamina odciska się w pamięci i sprawia, że wydarzenie zyskuje większą wyrazistość, dzięki czemu jest łatwiejsze do zapamiętania.

Połączenie sprzężenia neuronowego, mirroringu i dopaminy sprawia, że storytelling blisko 20 razy skuteczniej pomaga słuchaczowi przetworzyć i zapamiętać informacje niż w przypadku podania samych danych!

Tym samym korzystając ze  storytellingu i używając odpowiednich słów możemy skłonić czytelników do tego, by postąpili zgodnie z naszą wolą zachowując jednocześnie wrażenie, że podejmowane przez nich decyzje należą tylko do nich samych.

skuteczny storytelling czyli jaki?

Aby storytelling jako technika NLP był skuteczny należy jednak pamiętać o tym, że kluczem jest tutaj opowiadanie, a nie … mówienie. Nie zainteresujemy zbyt wielu odbiorców prowadząc monolog. To klienci muszą być w centrum opowiadanej historii, a nie marka, produkt czy usługa.

Dlatego wykorzystując storytelling jako narzędzie musimy stale zadawać sobie pytania:

  • Co chcemy powiedzieć i po co?
  • Czy historia, poprzez którą chcemy zaprezentować markę, jest uniwersalna, i czy może się z nią utożsamiać znaczna część czytelników (klientów)?
  • Na ile dana historia wpisuje się w tworzony przez nas przekaz i na ile jest zgodna z naszym wizerunkiem?
  • Czy rzeczywiście historia jest nam potrzebna?

Bardzo ważny jest właściwy wybór tematu historii, który najpierw powinien poruszyć nas samych, a potem serca (i umysły) naszych czytelników. Historię musimy napisać możliwie prosto, wprost i bez niepotrzebnych dłużyzn. Warto przy tym skorzystać z gotowych schematów opowieści, których rewolucyjną teorię stworzył Kurt Vonnegut. 

O wzorach na tworzenie idealnych opowieści według Vonneguta oraz o 6 wzorach współczesnych na tworzenie historii stworzonych w oparciu o Projekt Gutenberg przeczytacie u nas już wkrótce.

Zostaw komentarz

Ustawienia prywatności
Dziękujemy za zainteresowanie usługami Splendid Content i za odwiedzenie naszej witryny lub mobilnej aplikacji. Nasza Polityka Prywatności pomoże Ci w zrozumieniu sposobu, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy udostępnione nam dane osobowe.
Splendid Content nie sprzedaje ani nie udostępnia danych swoich klientów ani list mailingowych żadnym podmiotom trzecim w celach marketingowych lub innych bez otrzymania Twojej wyraźnej zgody.

Informacje ogólne
1. Niniejsza polityka dotyczy serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://splendidcontent.pl
2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Splendid Content Irmina Fabijańska – Florek, Ul. Grottgera 9 / 1, 20-029 Lublin
3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@splendidcontent.pl
4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
o Obsługa zapytań przez formularz
o Realizacja zamówionych usług
o Prezentacja oferty lub informacji
o Prowadzenie newslettera
6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
o Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
o Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
Hosting
1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: www.cyberfolks.pl.
Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
o firma hostingowa na zasadzie powierzenia;
o firmy świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora;
o upoważnieni współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
2. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
o dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
o ich sprostowania,
o usunięcia,
o ograniczenia przetwarzania,
o oraz przenoszenia danych.
4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt. 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
Informacje w formularzach
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe o ile zostaną one podane.
2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
Logi Administratora
1. Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
Istotne techniki marketingowe
1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
2. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
3. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
4. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika
Informacja o plikach cookies
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
2. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
o Edge
o Internet Explorer
o Chrome
o Safari
o Firefox
o Opera
3. Urządzenia mobilne:
o Android
o Safari (iOS)
o Windows Phone