Transkreacja - splendidcontent

Transkreacja
– sztuka kreatywnego przekładu

Spis treści

1. Transkreacja – na czym polega?

Transkreacja, czyli twórcza translacja lub kreatywne tłumaczenie, polega na adaptacji tekstu źródłowego do uwarunkowań kulturowych i rynkowych języka docelowego. Tekst przetłumaczony zgodnie z zasadami transkreacji powinien odzwierciedlać styl i zamiar tekstu źródłowego. Co ważniejsze – powinien on wywoływać takie same emocje u odbiorcy z danego kręgu kulturowego jak tekst oryginalny u adresata tekstu źródłowego.

Czym jest transkreacja według Wikipedii?

„Transkreacja – proces adaptacji przekazu, który niesie ze sobą tekst źródłowy do języka docelowego, przy zachowaniu jego intencjiemocjistylu, wydźwięku i kontekstu. Treść poddana transkreacji powinna nieść te same konsekwencje w języku docelowym, co w języku źródłowym. Termin pochodzi z połączenia słów „translacja” (tłumaczenie) i „kreacja” (tworzenie), co wskazuje na proces twórczy, w którym wykonawca bierze pod uwagę także różnice kulturowe.

Najczęściej transkreacja jest wykorzystywana w globalnych kampaniach marketingowych i reklamowych, ponieważ celem reklamodawców jest przekraczanie granic kulturowo-językowych.”

2. Warsztat tłumacza specjalisty

Nie będzie przesadą, jeśli stwierdzimy, że transkreacja to wyższy poziom translacji, a działający w tym obszarze fachowcy operują na styku translatoryki i copywritingu. Warsztat tłumacza zajmującego się transkreacją to przede wszystkim doskonała znajomość obu języków – źródłowego i docelowego, wraz ze wszelkimi niuansami językowymi i biegłą znajomością idiomów, a oprócz tego lekkie pióro, kreatywność, bogata wiedza o świecie i kulturze kraju docelowego

Specjalista – transkreator musi pamiętać o tym, że wszelkie odnośniki wzmacniające przekaz w tekście źródłowym, jak dowcipy, slogany, metafory lub charakterystyczne dla danego języka związki frazeologiczne – mogą być dla obcojęzycznych odbiorców całkowicie niezrozumiałe, a nawet mogą wywoływać zniesmaczenie. Elementy tekstu, które w języku ojczystym idealnie uzupełniają treści promocyjne po przetłumaczeniu często zupełnie tracą swój charakter, a tekst brzmi sztucznie i przywołuje skojarzenia inne od zamierzonych. Specjalista od transkreacji bazując na znajomości uwarunkowań kulturowych i ponadprzeciętnych kompetencjach językowych musi wiedzieć, jakich środków należy użyć, aby intencja tekstu pozostała taka sama jak w języku źródłowym. To nie poprawność tłumaczenia jest tutaj istotna, a atrakcyjny, chwytliwy i wywołujący określone skojarzenia i zachęcający do określonego działania przekaz.

Nie bez przyczyny transkreacja uchodzi za zajęcie bardzo wymagające, jest to praca na innym poziomie języka, nie na poziomie słowa, a symbolu, idei, przeznaczenia.

3. W jakich tekstach sprawdzi się transkreacja?

Transkreacji poddawane są przede wszystkim teksty marketingowe. Firmy, które wchodzą na obce rynki, stają przed wyzwaniem przetłumaczenia nie tylko materiałów handlowych jak wzory dokumentów, umowy czy oferty dla klientów, ale przede wszystkim materiałów marketingowych: haseł i sloganów reklamowych, nazw, stron internetowych, katalogów produktowych, ulotek. Każda wpadka językowa na nowym rynku może przekreślić udany start, dlatego tak ważne jest, aby całością działań zajmowali się specjaliści. Odbudowanie nadszarpniętego przez niewłaściwy przekład wizerunku może spowodować ogromne straty i zająć lata, a może nawet w ogóle się nie udać.

4. kilka anty-przykładów:

  • „Nothing sucks like Elektrolux” wymyślone w latach 60’tych na potrzeby sprzedaży najnowszego modelu odkurzacza szwedzkiej marki na brytyjskim rynku. Czasownik „to suck” na rynku brytyjskim (ang. Ssać, ciągnąć, absorbować) nie miał negatywnych konotacji, i hasło przyjęte było pozytywnie, a sprzedaż odkurzaczy wzrosła. Problemem okazała się adaptacja hasła do amerykańskiego rynku, gdzie w slangu „It sucks” oznacza nic innego jak „to jest do bani”. Chociaż slogan był poprawny gramatycznie, nie zyskał uznania amerykańskich klientów.
  • „Finger lickin’ good” popularnej sieci fast foodów KFC i nieudane tłumaczenie na chiński, gdy franczyza KFC otwierając swoją działalność w Chinach pod koniec lat 80 przypadkowo przetłumaczyła slogan na niezbyt apetyczne: „Zajadaj swoje palce”. Ostatecznie jednak pomyłka ta nie zaszkodziła KFC: obecnie jest to marka nr 1 wśród restauracji szybkiej obsługi w Chinach, z ponad 4 400 restauracjami w ponad 850 miastach.
  • Bank HSBC: „Assume Nothing” przetłumaczone w wielu krajach na „Do Nothing”. Ostatecznie w 2009 bank wydał 10 mln dolarów, aby zmienić niesławny slogan na „The world’s private bank”, co jest bardziej adekwatnym hasłem dla banku z filiami na całym świecie.
  • Belgijskie tłumaczenie sloganu Forda: „Every car has a high-quality body” (ang. „Każdy samochód ma wysokiej jakości karoserię”) znaczyło ni mniej ni więcej jak: „Każdy samochód ma wysokiej jakości zwłoki”. Dość ciekawa konotacja dla samochodu, który uchodzić miał za doskonale wykonany oraz wyjątkowo bezpieczny i solidny. Tłumaczenie szybko zostało zastąpione bardziej adekwatnym.
  • Fiaskiem zakończyła się również kampania reklamowa pieluszek firmy Pampers w Japonii. Tutaj nieznajomością norm kulturowych wykazała się agencja odpowiedzialna za wprowadzenie produktu na rynek – do kampanii użyto symbolu bociana przynoszącego dziecko, któremu w Japonii nie przypisuje się takiego znaczenia jak w Europie. Obraz był niezrozumiały i nieczytelny, kampanię szybko wycofano.
  • „Fly in Leather” linii Braniff Airlines. W 1987 r te amerykańskie linie lotnicze zaczęły reklamować nowe skórzane fotele w swoich samolotach w krajach Ameryki Łacińskiej, stosując kampanię wykorzystywaną w Stanach Zjednoczonych. Podczas gdy hiszpańskie tłumaczenie „Fly in Leather” – czyli „Vuela en Cuero” było właściwe w dużej części Ameryki Łacińskiej, to Meksyku miało ono inne konotacje i tutaj znaczyło: „Lataj nago”. Jak nietrudno zgadnąć reklama nie była zgodna z intencjami linii lotniczych i szybko ją wycofano.

5. Język nośnikiem kultury

Przykłady takich nieadekwatnych adaptacji haseł reklamowych na nowych rynkach można by mnożyć, przy czym nie zawsze wynikają one z niepoprawności tłumaczenia. Często winę ponosi brak znajomości uwarunkowań kulturowych. I tutaj dochodzimy do sedna sprawy: otóż język, poza swoją funkcją informacyjną, jest także nośnikiem kultury, wywołującym konkretne skojarzenia i stereotypy w umysłach odbiorców. W marketingu globalnym należy to wykorzystywać. Transkreacja ma temu służyć.

Zostaw komentarz

Ustawienia prywatności
Dziękujemy za zainteresowanie usługami Splendid Content i za odwiedzenie naszej witryny lub mobilnej aplikacji. Nasza Polityka Prywatności pomoże Ci w zrozumieniu sposobu, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy udostępnione nam dane osobowe.
Splendid Content nie sprzedaje ani nie udostępnia danych swoich klientów ani list mailingowych żadnym podmiotom trzecim w celach marketingowych lub innych bez otrzymania Twojej wyraźnej zgody.

Informacje ogólne
1. Niniejsza polityka dotyczy serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://splendidcontent.pl
2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Splendid Content Irmina Fabijańska – Florek, Ul. Grottgera 9 / 1, 20-029 Lublin
3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@splendidcontent.pl
4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
o Obsługa zapytań przez formularz
o Realizacja zamówionych usług
o Prezentacja oferty lub informacji
o Prowadzenie newslettera
6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
o Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
o Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
Hosting
1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: www.cyberfolks.pl.
Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
o firma hostingowa na zasadzie powierzenia;
o firmy świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora;
o upoważnieni współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
2. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
o dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
o ich sprostowania,
o usunięcia,
o ograniczenia przetwarzania,
o oraz przenoszenia danych.
4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt. 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
Informacje w formularzach
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe o ile zostaną one podane.
2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
Logi Administratora
1. Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
Istotne techniki marketingowe
1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
2. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
3. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
4. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika
Informacja o plikach cookies
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
2. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
o Edge
o Internet Explorer
o Chrome
o Safari
o Firefox
o Opera
3. Urządzenia mobilne:
o Android
o Safari (iOS)
o Windows Phone